Lom Pňovany

V pátek 29.9. budou provozovny Těškov a Pňovany zavřené
Adresa: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Pňovany
330 32 Kozolupy
M/ 724 252 119
E/ pnovany@eurovia.cz
Otevírací doba
Po-Pá 6:00-14:00
GPS: 49.769538N, 13.122073E
Nabídkový ceník kameniva
#
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. Nenašli jste dokumentaci k výrobku? Zkuste hledat zde.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
Provozovna je držitelem Certifikátu systému řízení výroby.

  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
  • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
  • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).
  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
  • PK = Přírodní kámen
  • RDK = Recyklované drcené kamenivo
  • Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků
Ceník schválených odpadů k ukládce
#
Číslo
Druh odpadu
Cena bez DPH
Cena s DPH
U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.
Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.
Obchodní zástupci
Funkce Jméno Kontakt
Expedice T/ 724 252 119 E/ pnovany@eurovia.cz
Obchodní zástupce Ondřej Bauer M/ 728 457 398 E/ ondrej.bauer@vinci-construction.com
Obchodní zástupce Petr Eret T/ 377 462 060 M/ 728 325 371 E/ petr.eret@vinci-construction.com
Referent logistiky Zdeněk Vodička T/ 485 251 953 M/ 607 526 858 E/ zdenek.vodicka@vinci-construction.com

Čerstvá hornina světlé modravě šedé barvy. Obsahuje hojné vyrostlice bělavých živců a vyrostlice světle šedého křemene. Hornina je velmi tvrdá a vyznačuje se ostrými lomnými hranami. V některých partiích lomu je výskyt horniny tmavé barvy, šedočerné velmi jemnozrnné s bělavými ložními žilkami křemene o tloušťce mezi 1-3 mm.

Barva: Šedohnědá

   Auta    Dráha