Lom Svrčovec

V měsíci prosinci 2022 bude prodej na lomu Svrčovec upraven následovně:

Po-Pá 5. 12. - 9. 12. 2022  prodej za hotové i fakturu 6.00–17.00
Po-Čt 12. 12. - 15. 12. 2022  prodej za hotové i fakturu 6.00–14.30
Čt 15.12.2022  ukončení prodeje LKN a NESTANDARD
Pá 16. 12. 2022  prodej za hotové i fakturu 6.00 – 12.00
   pauza na oběd 10.30 – 11.00
17. 12. 2022 - 1. 1. 2023  ZAVŘENO
Adresa: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Svrčovec
339 01 Klatovy 1
T/ 373 034 224
T/ 376 315 782
E/ svrcovec@eurovia.cz
Otevírací doba
Po-Pá 6:00-17:00 (pauza 10:30 - 11:00)
GPS: 49.422856N, 13.252564E
Nabídkový ceník kameniva
#
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. Nenašli jste dokumentaci k výrobku? Zkuste hledat zde.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
Provozovna je držitelem Certifikátu systému řízení výroby.

  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
  • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
  • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).
  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
  • PK = Přírodní kámen
  • RDK = Recyklované drcené kamenivo
  • Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků
Obchodní zástupci
Funkce Jméno Kontakt
Expedice T/ 373 034 224 E/ svrcovec@eurovia.cz
Obchodní zástupce Petr Eret T/ 377 462 060 M/ 728 325 371 E/ petr.eret@eurovia.cz
Obchodní zástupce Ondřej Bauer M/ 728 457 398 E/ ondrej.bauer@eurovia.cz
Referent logistiky Zdeněk Vodička T/ 485 251 953 M/ 607 526 858 E/ zdenek.vodicka2@eurovia.cz

Ve svrchních partiích ložiska má hornina nahnědle šedozelenou barvu s matně hedvábným leskem, kombinovanou na puklinách rezavě hnědými limonitovými povlaky. Ve spodních etážích ložiska je hornina tmavošedá až černošedá, jemnozrnná, velmi tvrdá s lehkým polohedvábným leskem.

Barva: Černošedá

   Auta