Lom Těškov

Vážení zákazníci, prodej na lomu Těškov bude letošní rok ukončen 15. 12. 2023 12:00.

V roce 2024 začínáme expedovat 2. 1. 2024 6:00.

Adresa: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna Těškov
337 01 Rokycany
T/ 371 751 406
E/ teskov@eurovia.cz
Otevírací doba
Po-Pá 6:00-14:30
GPS: 49.812742N, 13.705783E
Nabídkový ceník kameniva
#
Produkt
Deklarováno dle
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně. Využití dle deklarovaných technických norem. Nenašli jste dokumentaci k výrobku? Zkuste hledat zde.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
Provozovna je držitelem Certifikátu systému řízení výroby.

  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
  • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
  • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
  • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).
  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
  • PK = Přírodní kámen
  • RDK = Recyklované drcené kamenivo
  • Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků
Obchodní zástupci
Funkce Jméno Kontakt
Expedice T/ 371 751 406 E/ teskov@eurovia.cz
Obchodní zástupce Petr Eret T/ 377 462 060 M/ 728 325 371 E/ petr.eret@vinci-construction.com
Obchodní zástupce Ondřej Bauer M/ 728 457 398 E/ ondrej.bauer@vinci-construction.com
Referent logistiky Barbora Hýblová T/ 485 251 950 M/ 602 136 741 E/ barbora.hyblova@vinci-construction.com

Hornina má světle nafialověle šedohnědou barvu, s četnými vyrostlicemi bělavých až mírně narůžovělých živců a kouřově šedých až hnědavých křemenů, uložených v makroskopicky celistvé základní hmotě. Hornina je velmi tvrdá a pevná. Četné jsou až decimetrové pukliny

Barva: Šedohnědá

   Auta