|

Životní prostředí


Rekultivace

Ochrana životního prostředí probíhá u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s ve třech základních úrovních a tvoří nedílnou součást všech činností společnosti.

 1. Koncepce.
  Každá etapa života lomu či pískovny je pečlivě připravována za účasti příslušných specialistů. Pro nezasvěcené může být překvapením, že ta poslední etapa je plánována na roky či desetiletí dopředu v rámci tzv. Plánů sanací a rekultivací. Ty jsou sestavovány v dlouhodobém předstihu a v průběhu těžby ložiska jsou v případě potřeby revidovány a aktualizovány tak, aby budoucí záměry odpovídaly nejen úrovni poznání, technickým či technologickým možnostem, ale i potřebám, souvisejícím s dalším využitím území, na kterém má být rekultivace po ukončené těžbě provedena.
 2. Provoz.
  Při plnění povinností na úseku ochrany životního prostředí, které těžební organizaci ukládají desítky právních předpisů, se zaměřujeme především na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na přírodu a okolí provozoven. Tento cíl je sledován nejen při všech procesech v průběhu těžby a zpracování kameniva, ale i při plánování investic, ať již se jedná o rekonstrukce stávajícího zařízení či nákup nových strojů.
 3. Systém.
  Třístupňová kontrola doplněná motivačními nástroji pro naše zaměstnance tvoří základ systému (EMS) zaváděného v letech 2002 až 2004 a certifikovaného v roce 2005 - až po prokázání shody s požadavky ČSN EN ISO 14001.
  I v tomto případě je u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. zaměřena pozornost především na prevenci nehod.

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou