|

Informace k výrobkům dle normy ČSN EN 13285

  Konec dokumentu

Informace oddělení KŘJ

k výrobkům podle normy ČSN EN 13285

Akciová společnost EUROVIA Kamenolomy od 1.1.2008 dodává na svých provozovnách výrobky podle ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – Specifikace.
Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi používané pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (vozovek).
Národní příloha NA této normy obsahuje doplňující ustanovení a pokyny pro výběr příslušných kategorií nestmelených směsí pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, používaných v České republice.

EUROVIA Kamenolomy a.s. dodává příslušné typy směsí uvedených v tabulce NA.2 tj. MZK, ŠDA a ŠDB.

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo
Vrstva vozovky z nestmelené směsi drceného kameniva zrnitosti GA nebo GC s optimální vlhkostí, rozprostřená a zhutněná za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou úroveň.

TCZ dodává nestmelenou směs drceného kameniva o požadované zrnitosti pro výrobu MZK.

Štěrkodrť – označená jako ŠDA nebo ŠDB
Nestmelená směs z drceného kameniva zrnitosti GE (ŠDA) nebo GN (ŠDB).

TCZ dodává tyto výrobky pod označením PDK 0/32, PDK 0/45 a PDK 0/63 z provozoven a.s. TCZ (viz.nabídkový ceník příslušné provozovny).

Ostatní výrobky ( PDK 0/11, 0/8, 0/16, 0/22 , 0/90) jsou na trh uváděny buď dle ČSN EN 13242 nebo podle zákona 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků na základě jejich kvalitativních parametrů.

Upozornění :
Výrobky podle ČSN EN 13285 nejsou výrobky stanovenými, neboť tato norma není harmonizovaná. Nejedná se tedy o stanovený výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušného Nařízení vlády. Na výrobek je vydáno Prohlášení výrobce.

Ing. Zuzana Sazimová
Vedoucí oddělení KŘJ
  Začátek dokumentu
Novinky

Novinky

1.3.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na březen 2019.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou