|

Kámen kolem nás - Kámen a člověk od dávné minulosti

  Go to the end of the document

KÁMEN A ČLOVĚK OD DÁVNÉ MINULOSTI

Kamenné nástroje

Tvarované kamenné nástroje naši předkové začali úmyslně využívat nejméně před 2 miliony let. Rozlomené kameny zůstávaly jediným zdrojem tvrdého a odolného ostří až do doby kolem roku 3200 př.n.l., kdy byly vyrobeny první nástroje z bronzu.


Obydlí

Období pozdního paleolitu spadá do poslední doby ledové. Lidé se potřebovali ukrýt před přírodními živly. Jeskyně a kamenné převisy jim poskytovaly vhodná obydlí, do nichž umísťovali další zařízení z kamene, dřeva a kůží.

Začátky zemědělství

V době (zhruba před 10.000 lety), kdy lidé začali měnit způsob svého života a z lovců a sběračů se stávali první zemědělci, nastávala nutnost řešení nových situací. Bylo nutné stavět trvalá a větší obydlí - využíval se opět kámen, dřevo a hlína. Nastalo období skladování velkého množství potravin na dlouhou dobu. Bylo tedy nutné tyto potraviny chránit, a to nejen před škůdci, ale i před hladovými cizinci. Proto se začala budovat opevnění - opět zejména z kamene.

Počátky civilizace

Začínají se stavět větší a náročnější stavby z kamene. Je využívána síla tažných zvířat.

V letech 4.000 až 2.500 př. n. l. dochází ve světě z hlediska historického vývoje k významnému posunu - začínají vznikat první města.

Vesnice se většinou skládaly z několika domů a společné svatyně. Města se však soustřeďují okolo velkých kamenných veřejných budov v čele s monumentálními chrámy.

Pyramidy

Monumentálními stavbami z kamene jsou určitě pyramidy v Egyptě. Byly postaveny již před rokem 2500 př.n.l. Mezi více než 50 pyramidami je největší pyramida Chuefova. Je vysoká 148 metrů a skládá se z více než dvou milionů kamenných bloků, jejichž průměrná hmotnost je 2,5 tuny (největší až 80 t).


Rozvoj nových technologií

Neustálé zvyšování schopností řemeslníků, kameníků, architektů a sochařů umožňovalo stavět stále náročnější a honosnější stavby.
Umění stavby oblouků a nové technologie s využitím betonu umožnilo stavět i stavby velice technicky náročné.


Kámen a současnost

Druhá polovina 19. a zejména 20. století s sebou přinesly i nové poslání ve využívání kamene jako vhodného kvalitního stavebního materiálu. Moderní dynamická doba přispěla k rozvoji nových druhů staveb jako jsou rozlehlé městské areály, továrny a průmyslové zóny, přehrady, přístavy, železnice, silnice a dálnice.


Využití kamene v sochařství

Vzhledem k relativní dostupnosti a k trvanlivosti byl kámen již od dávné minulosti využíván také v sochařství a nejinak je tomu i v současnosti.Kamenné stavby a kamenné památky jsou pro současné i další věky stále zachovány, což svědčí o síle, energii a nezničitelnosti kamene.


Further articles - Kámen kolem nás:

  Go to the top of the document
Tématické publikace

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou