|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - Lidé - společnost - komunita

  Konec dokumentu

Lidé - společnost - komunita

Budování dobrých sousedských vztahů s okolím je jedním z hlavních cílů, které si Tarmac CZ a.s. stanovil.
Zodpovědnost vůči zaměstnancům, společnosti, životnímu prostředí, bezprostřednímu okolí i široké veřejnosti probíhá na několika úrovních.

Vztahy s místní komunitou

Spokojenost občanů žijících v bezprostřední blízkosti okolí provozoven společnosti Tarmac CZ se odvíjí od stálé komunikace mezi firmou a obecním zastupitelstvem.
Za tímto účelem jsou stanoveny tříleté plány komunikace a vzájemné spolupráce, které jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. Výpomoc obcím materiálem, těžkou technikou, finanční podpora akcí pořádaných obcí pro své občany, účast zástupců firmy na zasedáních zastupitelstva a vzájemná informovanost a pravidelná setkání managementu firmy se starosty obcí jsou dobrým základem k vzájemnému respektování svých potřeb.

Vztahy s veřejností

Zájem společnosti Tarmac CZ o veřejnost, její názory, potřeby, ale i zdraví a bezpečnost je dán uceleným souborem bezpečnostních projektů, ve kterých je pozornost zaměřena na ty nejzranitelnější - děti, mládež, handicapované občany, ale stejně tak na chodce a řidiče, kterými téměř všichni jsme.
Pomocí těchto bezpečnostních projektů předkládá Tarmac CZ a. s. veřejnosti vlastní zkušenosti s dodržováním a uplatňováním bezpečnostních zásad a pravidel uvnitř firmy.
Jednotlivé projekty jsou: „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici“, „Na vozíčku bezpečněji“, „Také cyklista musí být viděn“, „Myslete na svoji bezpečnost“ a „Dodržováním povolené rychlosti ke zvýšení bezpečnosti v obcích“.

Sponzorství a charita

Podpora neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí, kulturních zařízení, dětských zájmových sdružení nebo i přímo dětí z dětského domova je výrazem vysoké společenské odpovědnosti Tarmac CZ a. s.

Spokojený zaměstnanec spokojená firma

Předpokladem naplňování základní myšlenky trvale udržitelného rozvoje je zapojení všech zaměstnanců společnosti Tarmac CZ do procesu vytváření takového pracovního prostředí, které bude co možná nejvíce odpovídat jejich představám.
Program „Spokojený zaměstnanec“ dává možnost každému ze zaměstnanců vyjádřit se k těm oblastem fungování firmy, které oni sami označili jako nutné se jimi hlouběji zabývat a nalézt pro ně lepší řešení.
Pravidelná setkání všech zaměstnanců, netradiční prezentace návrhů na řešení, neformální diskuse, sportovní a kulturní vyžití přináší spokojenost zaměstnancům i firmě.
Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou