|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - Ekonomická prosperita

  Konec dokumentu

Ekonomická prosperita

Doprovodné produkty z výroby využívá Tarmac CZ a.s. co nejekonomičtěji. Nezbavuje se jich, což by nejen zbytečně zatěžovalo životní prostředí a zvyšovalo náklady, protože likvidace odpadů podléhá zpoplatnění, ale deponuje je pro jejich ekonomické využití při potřebných terénních úpravách v okolí lomů nebo i při sanačních pracích po ukončení těžby.
Vlastní recyklací inertních a stavebních materiálů od dodavatelů je získáván další vhodný materiál pro stavební i sanační práce.
Bohužel však dodávka těchto materiálů na místa jejich možného zpracování, ale ani jejich širší využití není zatím v České republice příliš rozšířeno. Jedním z důvodů je možná i celkem snadná ekonomická dostupnost přírodních materiálů v porovnání s recyklovanými.

Úspory energií

Důležitým faktorem pro snižování nákladů na výrobu je snižování energetické náročnosti.

Strategie Tarmac CZ a. s. a cíle stanovené v této oblasti jsou zaměřeny zejména na efektivní provoz technologických linek při zachování variability výroby a investice do nejmodernějších, energeticky nenáročných zařízení, jako např. nakladače v pískovně Dubnice, výměna pohonu Powerscreen v pískovně Rvenice a další.

Kvalita produktů

Investováním do nových zařízení, např. prstových sít na odhliňovacích zařízeních se docílilo zvýšené účinnosti procesu a následnému zvýšení kvality.
Rekonstrukce primárních drtičů, změny otáček odrazových drtičů nebo výměny metacích kamenů za keramické, zajišťují povýšení výroby jemných frakcí v požadované kvalitě.


Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou