|

Kvalita kameniva

 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP).
 • Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.
 • Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.
 • POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).
 • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen
 • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen
 • PK = Přírodní kámen
 • Veškerá dostupná dokumentace je ke stažení přímo u jednotlivých výrobků v sortimentu výrobků

Integrovaný systém managementu (IMS)

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy

 

Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem
STAVCERT Praha, spol. s r.o. akreditovaným ČIA.

Na základě prokázané shody jednotlivých systémů s požadavky mezinárodních evropských norem ISO a ČSN OHSAS obdržela společnost EUROVIA Kamenolomy celkem 3 certifikáty:

 1. Certifikát systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2009
 2. Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 14001:2005
 3. Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN OHSAS 18001:2008
 
Certifikáty SŘV
 
Kamenický slovník
 

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou