|

Kamenický slovník

Termín

Význam

Kamenivo

Pojmem kamenivo označujeme anorganický přírodní materiál (nebo i uměle vyrobený materiál) používaný pro stavební účely.

Kamenivo dělíme:

podle původu na: podle druhu vzniku na: podle velikosti na:
1. přírodní
2. umělé
1. drcené
2. těžené
3. těžené předrcené
1. drobné
2. hrubé
3. směs drobného a hrubého

Kamenivo je na začátku procesu zavádění evropských norem do silničního stavitelství.
Použití jednotlivých druhů kameniva je uvedeno v příslušných výrobkových normách na kamenivo v tzv. výrobkových specifikacích.
Lomový kámen Kámen získaný lámáním či drcením skalních hornin. Lomový kámen je vstupní surovinou pro výrobu kameniva v lomu.

Frakce kameniva

Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva – např. frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd. Jde o označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního (D) síta - tj. označení d/D.

Drobné kamenivo

Označení kameniva, jehož
D<=2 mm (ČSN EN 13043 )
D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ),
d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242)

Kde  (d)  je označení velikosti dolního a  (D) označení velikosti horního síta.

Hrubé kamenivo

Označení kameniva, jehož
d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 )
d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ),
d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242)

Kde  (d)  je označení velikosti dolního a  (D) označení velikosti horního síta.

PDK

Přírodní drcené kamenivo, zpracované pomocí drtící techniky.  

PTK

Přírodní těžené kamenivo, bez zpracování drcením, např. písek.

Drobná zrna

Frakce kameniva pro kolejové lože (ČSN EN 13450 ), jejíž zrna propadnou sítem 0,5 mm.

Jemné částice

frakce kameniva, jejíž zrna propadnou sítem 0,063 mm.


sortiment výrobků

Novinky

3.1.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na leden 2018.

27.1.2017

Zadali jsme zakázku „Odsávání linky kamenolomu Chornice“ ve věstníku VVZ pod číslem Z2017-001952 a na www.vhodne-uverejneni.cz.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou